Уважаеми посетители!

На тази страница бихме желали да Ви представим една част от листваните в асортимента ни продукти, които произвеждаме по наши собствени проекти, както и онези, които се изготвят според индивидуалните искания на нашите партньори. Надяваме се, че на база на дадената тук кратка информация, Вие ще посетите и страницата ни на английски език, където ще получите още по-щателна и подробна информация. Ако решите, че имате нужда от допълнителни данни във връзка с нас, оставаме изцяло на Ваше разположение и възможно по-скоро бихме искали да Ви поздравим в редиците на нашите партньори.

Приемаме поръчки за индивидуална изработка от неръждаеми материали и за производство на машини в съответствие с Вашите нужди

От неръждаемите болнични контейнерни колички, мивки и умивалници с екстремни размери, до телефонните кабини с полирани повърхности или контейнери за транспортиране на радиоактивни отпадъци, за нуждите на нашите партньори ние произвеждаме почти всичко, от което може да възникне нужда в хранително-вкусовата промишленост, в строителството, в здравеопазването, в хигиенните помещения на обществените институции… Производственото ни хале от 1400 m2 и складовите ни помещения с площ 1100 m2 ни дават възможност да извършваме производствените процеси с подходящите неръждаеми суровини. Производствената ни дейност и процесите, оказващи въздействие върху нейното качество, се ръководят от системата за управление на качеството в съответствие със стандарта ISO 9001.

В случай, че ни донесете готовите си проекти, ние ще изработим съответстващите продукти в най-отговаряща на очакванията Ви степен. Нещо повече! В случай, че нямате проекти за производството на желаните продукти, но вече имате идея за тях, нашият колега, разполагащ с дългогодишен опит, с помощта на намиращата се на негово разположение 3D (Pro Engineer) проектираща програма ще изготви проектите на елементите за производство, а след съгласуване може да започне и самото производство!

По време на изработване на продуктите за нас е от първостепенно значение създаването на съоръжения с такова високо качество, че по време на ежедневната им експлоатация те да функционират безпроблемно, като при това, фокусирайки върху изискванията на нашите клиенти, производството им се реализира с максимална точност и при спазване на дадените срокове.

Приемаме поръчки за индивидуална изработка от неръждаеми материали и за производство на машини в съответствие с Вашите нужди От неръждаемите болнични контейнерни колички, мивки и умивалници с екстремни размери, до телефонните кабини с полирани повърхности или контейнери за транспортиране на радиоактивни отпадъци, за нуждите на нашите партньори ние произвеждаме почти всичко, от което може да възникне нужда в хранително-вкусовата промишленост, в строителството, в здравеопазването, в хигиенните помещения на обществените институции… Производственото ни хале от 1400 m2 и складовите ни помещения с площ 1100 m2 ни дават възможност да извършваме производствените процеси с подходящите неръждаеми суровини. Производствената ни дейност и процесите, оказващи въздействие върху нейното качество, се ръководят от системата за управление на качеството в съответствие със стандарта ISO 9001. В случай, че ни донесете готовите си проекти, ние ще изработим съответстващите продукти в най-отговаряща на очакванията Ви степен. Нещо повече! В случай, че нямате проекти за производството на желаните продукти, но вече имате идея за тях, нашият колега, разполагащ с дългогодишен опит, с помощта на намиращата се на негово разположение 3D (Pro Engineer) проектираща програма ще изготви проектите на елементите за производство, а след съгласуване може да започне и самото производство! По време на изработване на продуктите за нас е от първостепенно значение създаването на съоръжения с такова високо качество, че по време на ежедневната им експлоатация те да функционират безпроблемно, като при това, фокусирайки върху изискванията на нашите клиенти, производството им се реализира с максимална точност и при спазване на дадените срокове.
Автоматично функциониращи улични тоалетни, клозети, с характер на обществена мебел
Улични тоалетни за обществено ползване, функциониращи като самостоятелна готова сграда, с характер на улични мебели, които по форма са създадени в сътрудничество с Moholy - Nagy Művészeti Egyetem (Университет) и могат да се ползват и от лица с намалена подвижност. Тези тоалетни могат да се поставят и пуснат в експлоатация веднага след свързването с комуналните мрежи и след изграждане на нужните основи на база на предадена от фирмата ни документация. Ако по отношение на формата партньорите ни имат свои предпочитания, технологичните елементи може да се закупят на модули, с което при наличност на необходим производствен капацитет подкрепяме производството на идентични по своята функционалност, но индивидуални по форма с произвежданите от фирмата ни тоалетни. Наред с уличните тоалетни с характер на улични мебели, предвидени за ползване от едно лице в даден момент, с нашата технология подкрепяме и реализирането на изискващите строеж тоалетни, предвидени за едно или повече лица в различна технологична степен на сигурност срещу вандализъм. Напр. тоалетните на … паркингите на автомагистралите, в парковете, на местата за провеждане на различни мероприятия, в затворите.

Автоматично функциониращи улични тоалетни, клозети, с характер на обществена мебел
Съоръжения за тоалетни с няколко помещения, обезпечени срещу вандализъм без надзор
За разлика от тоалетните с характер на улични мебели, които обикновено са за едно лице, ползват се с монети или при съответно искане с PayPass и са поставени на обществени места, монтираните в паркингите край автомагистралите, обслужвани от стопаните на самата магистрала обществени тоалетни, като резултат на заплащането на такси за ползване на магистралите, обикновено са безплатни и са непрекъснато отворени за потребителите. Доколкото стопаните им решат да ги предоставят срещу заплащане, в нашия асортимент предлагаме врати с въртележка, обезпечени срещу вандализъм, и с елементи за отваряне на вратите за пропускане, с които безопасно може да се реши пропускането срещу заплащане.
При проектиране на тоалетните, работещи при такива и подобни условия, е целесъобразно да се ползва решението със сервизно пространство, където напр. между женската и мъжката част е изградено сервизното пространство, което служи за поставяне на тези съоръжения и на съоръженията на техническата сградна инсталация. Този начин на разполагането им от една страна е устойчив срещу вандализъм, тъй като разположените средства са фиксирани откъм страната на сервизното пространство, а от друга страна подпомага лесното разполагане и запазване на изпълващи стоки, както и на бързото решаване на въпроса за евентуално възникналите сервизни задачи по такъв начин, че междувременно сградата на тоалетната в по-голямата си част може безпрепятствено да функционира.

Съоръжения за тоалетни с няколко помещения, обезпечени срещу вандализъм без надзор
Мразоустойчива стенна чешма – възможност за обезпечаване на вода за паркинги, детски площадки и обществени места
Като производител и доставчик на санитарното и контролно оборудване на монтираните по автомагистралите в Унгария тоалетни, фирмата ни още от самото начало произвежда и доставя нужните за мразоустойчивото ползване на тези тоалетни електронни смесителни ABS батерии от бутонен тип.
На базата на решението ни за усъвършенстване на продукцията си изработихме като самостоятелен нов продукт една мразоустойчива стенна чешма със защита срещу вандализъм, която притежава електронна смесителна ABS батерия от бутонен тип и фиксирана решетка за съд/ведро (пространството под нея трябва да се запълни с 10-15 милиметров чакъл), интегрирани към неръждаемото корито на стенната чешма.

Мразоустойчива стенна чешма – възможност за обезпечаване на вода за паркинги, детски площадки и обществени места
Трайни съоръжения, обезпечени срещу вандализъм, за нуждите на стадиони и спортни обекти
При създаването на спортните обекти (в това число на онези спортни обекти, които служат като място за провеждане на спортни събития, привличащи големи маси хора, като спортни зали, стадиони и пр.) много важен аспект трябва да бъде монтирането на съоръжения, които са устойчиви на голямо натоварване (или дори на вандализъм). Ние предлагаме продукти, които са предназначени за нормални условия на ползване, както и продукти, обезпечени срещу вандализъм, в голямата си част изработени от неръждаеми материали.
Демонстрираме нашите продукти в тематично подредено насочващо меню, с което подпомагаме онези наши партньори, които търсят продукти за нуждите на изградените в постройките на стадионите, спортните зали и спортните писти, в баните, тоалетните, умивалните и съблекалните на атлетическите зали и плувните басейни, в коридорите за движение на различните сгради, в гаражите, в откритите и закритите паркинги, в машинните отделения и в приспособените за лица с ограничена мобилност тоалетни.

Трайни съоръжения, обезпечени срещу вандализъм, за нуждите на стадиони и спортни обекти
Съоръжения с икономично разходване на водата, обезпечени срещу вандализъм за санитарните възли на затвори, лагери за бежанци и спортни обекти
Когато става въпрос за оформянето или ремонта на санитарните възли на затвори, арестантски помещения или други места за лишаване от свобода, в сравнение с традиционните бани с душ или умивалник трябва да се помисли за изграждане на съвсем различни по характера си водоснабдителни съоръжения. Важна гледна точка е обезпечаването срещу вандализъм и сигурно функционално действие. Поради това, че „гостите“ на тези институции не са особено заинтересовани от икономичното ползване на оборудването, като първостепенен аспект се явява контролирането на употребата на вода в килиите и на душовете, при това по начин, който не води до нарушаване на основните им права.
Нашите съоръжения са: смесителни батерии за мивки и душове от бутонен тип с регулиране на времето, смесителни батерии за мивки и душове с ABS функция от бутонен тип с електронно регулиране на времето, казанчета за писоари и тоалетни от бутонен тип, казанчета за писоари и тоалетни с инфра контрол, неръждаеми мивки и умивалници, неръждаеми елементи за комбинирани умивални и тоалетни, система за контрол на водата в килиите за икономичното ѝ разходване.

Съоръжения с икономично разходване на водата, обезпечени срещу вандализъм за санитарните възли на затвори, лагери за бежанци и спортни обекти
Продукти за здравни заведения като болници, поликлиники и лекарски кабинети
Фирмата ни (наред с другото) произвежда и пласира продукти за здравни заведения, за болници, поликлиники и лекарски кабинети. Произвеждаме широка гама и екипировка от хирургически и операционни мивки, което се открива както по отношение на оформянето, така и на екипировката на тяхното корито. Доставяме операционни мивки, които са специално изготвени и програмирани не само според коритото си, а и според инфра-смесителните батерии, отговарящи на технологията за измиване, и според инфра-дозатора на дезинфекционни средства, оборудван с перистатична помпа.

Продукти за здравни заведения като болници, поликлиники и лекарски кабинети
Стенни и стоящи чешми за питейна вода с възможност за свързване към водопроводната мрежа
Произвежданите от B&K Kft. неръждаеми чешми за питейна вода, които може да се свържат към водопроводната мрежа, според своето действие може да бъдат със смесителни батерии от бутонен тип с хидравличен контрол на времето, или без контрол, респективно със смесителни батерии с контрол на времето от бутонен тип с ABS функция. Според изграждането и оформянето си тези чешми може да са: стоящи или монтирани на стена; със или без сифон; стоящи, за ползване от повече хора едновременно; или снабдени с поилка за кучета. За децата от детските градини (независимо от стойността на налягането на водата) е предвиден модел с лесно натискащ се бутон.

Стенни и стоящи чешми за питейна вода с възможност за свързване към водопроводната мрежа
Система за персонална хигиена при пропускане в хранително-вкусовата промишленост, в растениевъдството, в животновъдството и във фармацевтичната промишленост
Под персонална хигиена разбираме всички онези личностни и предметни условия и дейности, с помощта на които може да се избегне внасянето на територията на работното място на носители на зараза или на замърсяващи материали от работниците, попаднали по ръцете, обувките, ботушите или облеклото им.
Фирмата B&K Kft. произвежда и реализира различни по предназначение и степен на обезпечаване на персоналните хигиенни изисквания хигиенни шлюзове, които осигуряват контролираното постъпване към хигиенно защитените територии.
Между тях по своята многостранност изпъкват съоръженията за измиване и дезинфекциране на обувките и подметките на ботушите, елементът за измиване и дезинфекциране на горната част на ботушите, който може да се монтира към съоръжението, както и входният охранителен портал с вградено устройство за дезинфекциране на ръцете. Условие за пропускане на територията за работа е дезинфекцията на двете ръце, като (доколкото заявката включва това) пропускането може да се свърже с елемент за контрол и сигурност на пропускането с RFID или идентификатор с proximity карта. Ползването на RFID картата дава възможност за ограничаване влизането на работната територия с персонално издадена карта и само след дезинфекция на ръцете.
В хранително-вкусовата промишленост, в растениевъдството, в животновъдството и във фармацевтичната промишленост съществуват такива райони и технологии, където е създадена система за черно – бяло облекло и преминаването между двете става само след ползване на тъй наречената система за „принудителен душ“. Фирмата B&K Kft. произвежда и предлага система за принудителен душ. Предлагат се компактни принудителни душове с термосмесител или такива с предварително смесване на водата. В зависимост от местонахождението и от заявката към системата за принудителния душ (при предявяване на такова искане) може да доставим водонепропускаема кабинна система с входна и изходна врата, като вратите се отварят с магнитна ключалка, а така след влизане в кабината излизането е възможно едва след вземане на душ. В посока на излизане преминаващият може да избере дали иска да вземе душ или не.

Система за персонална хигиена при пропускане в хранително-вкусовата промишленост, в растениевъдството, в животновъдството и във фармацевтичната промишленост

 
Utoljára módosítva / Last modified: 2020.11.29
 
 
 
Sales: H-2200 Monor Mátyás kir. street 13. | Phone: 29-413-553 |
Fax: 29-413-535 | e-mail:bandk@bandk.hu | GPS: Lat 47°20'51" Long 19°26'39"
Production: H-2200 Monor Jókai street 9-11. | Phone: 29-613-540 | Fax: 29-613-558 |
e-mail:gyartas@bandk.hu | GPS: Lat 47°21'00" Long 19°26'05"
webdesign: