Vážení návštěvníci!

Na této stránce vám chceme představit část našich produktů vlastního vývoje a vlastní výroby, podle seznamu nebo vyhotovené na základě individuálních požadavků. Doufáme, že na základě krátkých informací poskytnutých o našich produktech navštívíte i naše stránky v anglickém jazyce, kde můžete získat důkladnější a podrobnější informace. Pokud se rozhodnete, že vás zajímají i další detaily, kontaktujte nás, budeme vám k dispozici a s radostí vás přivítáme v okruhu našich partnerů.

Zakázková výroba podle Vašeho přáníz nerezových materiálů

Od nerezového nemocničního kontejnerového vozíku, přes dřezu extrémního rozměru a řadových umyvadel po telefonní budce kartáčkovaného povrchu nebo kontejnerů vhodných pro přepravu radioaktivního odpadu zhotovíme našim partnerům téměř vše co můžete potřebovat v oblasti potravinářského průmyslu, stavebnictví, zdravonictví, hygienie veřejných institucí. Naše tovární hala s rozlohou 1400 metrů čtverečných a skladiště s rozlohou 1100 metrů čtverečných Vám umožňují výrobní procesy s vhodnými surovinami z nerezové oceli. Naše výrobní činnosti a její dopad na kvalitu řízených procesů provádímě v rámci systému řízení kvality, v souladu s normami ISO 9001.

Pokud k nám přijdete s hotovým plánem, my Vám požadovaný výrobek vyrobíme v co nejkratší lhůtě podle Vašich požadavků. Pokud nedisponujete plány vztahující se na vyrobení zařízení, ale máte již nějakou představu, naši návrháři s dlouholetou zkušeností a programem 3D pro plánování (Pro Engineer) Vám vypracují návrhy jednotlivých vyráběných kusů, následně po konzultaci jejich výroba již může být zahájena!

Pro nás je důležité při výrobě výrobků s ohledem na potřeby našich zákazníků za dodržení stanovených lhůt a maximální přesností vyrábět zařízení takové kvality, které při každodenním používání mohou bezproblémově plnit své úkoly.


WC na automatický provoz s charakterem městského mobiliáře, veřejné toalety

Veřejné toalety s charakterem městského mobiliáře, které byly, co se týče jejich designu, vyhotovené ve spolupráci s Univerzitou umění a designu Moholy - Nagy (Moholy - Nagy University of Art and Design Budapest), jsou provozovány samostatně jako budovy dovezené na místo již ve vyhotoveném stavu, s možností použití i pro tělesně postižené. Tyto toalety je možné osadit a okamžitě uvést do provozu po vyhotovení základů a přípojek inženýrských sítí, vyhotovených na základě dokumentace, poskytnuté naší společností. Pokud mají naši partneři odlišnou představu, co se týče designového provedení, v tom případě je možné technologické jednotky nakoupit i po jednotlivých modulech, takže v případě, že je k dispozici vhodná výrobní kapacita, podporujeme i provedení toalet charakteru městského mobiliáře, které mají totožnou funkcionalitu s toaletami, vyráběnými naší společností, ale jsou individuálního designu. Vedle toalet charakteru městského mobiliáře, určených pro veřejné prostranství, které může používat současně jedna osoba, prostřednictvím naší technologie podporujeme i realizaci budovaných toalet určených pro jednu osobu nebo i pro více osob, odolných vůči vandalismu na různé technologické úrovni. Např. toalety pro parkoviště, parky, místa organizovaných akcí, vazebních zařízení….

WC na automatický provoz s charakterem městského mobiliáře, veřejné toalety

Zařízení do společenských toalet složených z několika místností, odolných vůči vandalismu, se servisním prostorem bez dozoru

Na rozdíl od toalet pro jednu osobu s charakterem městského mobiliáře, umístěných na veřejných prostranstvích vybavených vstupní propouštěcí jednotkou fungující na mince nebo s možností platby PayPass, je používání veřejných toalet vybudovaných v parkovištích vedle dálnic, provozovaných správcem dálnice vyplývající z úhrady dálničního poplatku obvykle zdarma, a jsou nepřetržitě otevřené pro uživatele. Pokud se provozovatel rozhodne pro řešení s úhradou, tak jsou v naší nabídce k dispozici brány typu turniket a vpouštěcí jednotky s řízením dveří, odolné vůči vandalismu, jejichž prostřednictvím lze bezpečně vyřešit vpuštění za úhradu.

Při projektování budov WC, které fungují za takových a podobných podmínek, je účelné použít řešení se servisním prostorem, kde je např. mezi ženskou a mužskou stranou vytvořen servisní prostor s cílem upevnění zařízení a umístění stavebních strojních zařízení. Taková dispozice je jednak odolná vůči vandalismu, protože předměty zařízení jsou upevněny ze směru servisního prostoru, z druhé strany napomáhají při doplňování a skladování lehkých doplňujících výrobků, jakož i rychlé uskutečnění případných servisních úkolů tak, že současně s tím může být provozována budova WC většinou bez přerušení.

Zařízení do společenských toalet složených z několika místností, odolných vůči vandalismu, se servisním prostorem bez dozoru

Mrazuvzdorná nástěnná fontána - mrazuvzdorná možnost čerpání vody do parkovišť, na dětská hřiště, veřejná prostranství

Naše společnost, jako dodavatel a výrobce sanitačních a řídicích zařízení toalet nacházejících se u dálnice v Maďarsku, již od počátku vyrábí a dodává elektronické bateriové soupravy pro tyto toalety, s mrazuvzdorným ABS provozem na tlačítka.

V rámci našeho vývojářského rozhodnutí byla vytvořena jako nový produkt, odolný proti vandalismu, samostatné zařízení jednotka mrazuvzdorné fontány, která po integrování do nerezového bazénu pro nástěnnou fontánu obsahuje baterii řízenou tlačítkem s provozem na ABS, připevněný rám na držení nádoby / kbelíku, pod kterým je třeba vyplnit bazénový prostor se štěrkem tloušťky 10-15 mm.

Mrazuvzdorná nástěnná fontána - mrazuvzdorná možnost čerpání vody do parkovišť, na dětská hřiště, veřejná prostranství

Zařízení odolné času a vandalům pro stadiony a sportovní zařízení

Při vytváření sportovních zařízení - a v rámci nich sportovních hal, sportovních stadionů, atd., které slouží jako místa pro sportovní události přitahující velké masy lidí - musí být důležitým hlediskem, aby byla namontována zařízení, odolná vůči zvýšenému opotřebení (ale třeba i vandalismu). V naší nabídce můžete najít produkty určené k obvyklému použití, ale i produkty vyhotovené většinou z nerezového materiálu, které odolají i případnému vandalismu.

Naše produkty představujeme v menu systému s tematickou sestavou, přispívajíc tím našim partnerům, kteří hledají produkty do umyvadel, toalet, sprch, šaten, v budovách stadionů, sportovních hal, sportovních hřišť, do chodeb, garáží, krytých a otevřených parkovišť a strojních jednotek budov, jakož i do WC, vytvořených pro tělesně postižené.

Zařízení odolné času a vandalům pro stadiony a sportovní zařízení

Zařízení odolné vůči vandalismu s úsporou vody do vodních bloků vězení, uprchlických táborů a sportovních zařízení

Pokud se jedná o realizaci, renovaci vodních bloků věznice, záchytného zařízení nebo jiné instituce k výkonu trestu, musíme myslet na zabudování zařízení na dodávku vody úplně jiného charakteru, jak to je v případě klasického umyvadla nebo sprchy. Důležitým hlediskem je provoz odolný vůči vandalismu a spolehlivá funkcionalita. Jelikož "hosté" těchto zařízení nejsou v podstatě zainteresováni na provozu se šetřením vody, je prvořadým hlediskem, aby používání vody v celách a sprchách uměl provozovatel držet ve svých rukou, a aby toto vše učinil takovým způsobem, aby nebyla porušována základní práva.

Naše zařízení: umyvadlové a sprchové baterie s časovanými tlačítky, umyvadlové a sprchové baterie s elektronicky časovanými tlačítky na provoz ABS, oplachovací pisoáry a toalety na tlačítka, oplachovací pisoáry a toalety na infračervené senzory, nerezová umyvadla, umyvadlové pulty, nerezové kombinované umyvadlové a WC jednotky, systém hlídání vody do cely pro provoz s šetřením vody.

Zařízení odolné vůči vandalismu s úsporou vody do vodních bloků vězení, uprchlických táborů a sportovních zařízení

Produkty pro zdravotnická zařízení, jako jsou nemocnice, ambulance, lékařské ordinace

Naše společnost mimo jiné vyrábí a distribuuje produkty pro zdravotní instituce, nemocnice, ambulance, lékařské ordinace. V široké nabídce a výbavě vyrábíme umyvadla pro mytí před chirurgickými zákroky a operacemi, které se objevují stejně v designu, tak ve výbavě mycích bazénů. Vedle lékařských mycích bazénů dodáváme umyvadla pro mytí se před operacemi s infračervenými umyvadlovými bateriemi, vyráběnými a programovanými pro tento cíl, které se přizpůsobí technologii mytí, provozované s dávkovačem dezinfekčních látek a s infračervenou peristaltickou pumpou.

Produkty pro zdravotnická zařízení, jako jsou nemocnice, ambulance, lékařské ordinace

Nástěnné a samostatně stojící pitné fontány s možností připojení do vodovodní sítě

Nerezové pitné fontány s možností zapojení do vodovodní sítě vyráběné společností B & K Kft., co se týče jejich provozu, mohou být hydraulicky časované nebo montované bez časování s tlačítkovou baterií, jakož i provozovány s tlačítkovou elektronicky časovanou baterií, které zajišťují i funkci ABS. Pitné fontány, co se týče jejich vyhotovení, mohou být: samostatně stojící nebo montované na stěnu, vyrobené s krytem sifonu nebo bez, samostatně stojící pro více osob, montované s napajedlem pro psy. Pitné fontány pro děti v předškolním věku, provozované na tlačítko s možností snadného zatlačení nezávisle na tlaku vody.

Nástěnné a samostatně stojící pitné fontány s možností připojení do vodovodní sítě

Zajištění hygienického vstupu osob v potravinářském průmyslu, v rostlinné výrobě, chovu zvířat a ve farmaceutickém průmyslu

Pod osobní hygienou rozumíme všechny ty osobní a předmětové podmínky a činnosti, jejichž prostřednictvím je možné předejít tomu, aby se patogeny nebo znečišťující látky dostaly do chráněné oblasti z rukou, bot, holínek nebo ošacení pracovníka, vstupujícího na pracoviště.

Společnost B&K Kft. pro splnění požadavků na osobní hygienu vyrábí a distribuuje hygienické brány, které zajišťují kontrolovaný vstup do hygienicky chráněné oblastí. Z nich jsou významné z důvodu jejich komplexnosti čisticí a dezinfekční zařízení pro podrážky bot a kozaček, připojitelná jednotka pro mytí a dezinfekci lýtka kozaček, jakož i vstupní brána, která je budována spolu s dezinfekcí rukou, kontrolující vstup. Podmínkou vpuštění je, aby byly obě ruce dezinfikovány, v případě požadavku klienta je možné vstup spojit s jednotkou pro kontrolu vstupu fungující s RFID identifikací, čili identifikací s proximity kartou. Používání RFID karty umožňuje, že na pracoviště je umožněn vstup pouze s kartou vázanou na konkrétní osobu a pouze po dezinfekci rukou.

V potravinářském průmyslu, při chovu zvířat, v rostlinné výrobě a v rámci farmaceutického průmyslu existují taková místa a technologie, kde jsou vytvořeny systémy černých a bílých šaten a mezi těmito systémy je třeba pro vstup vytvořit systém s takzvanou nucenou sprchou, kterou nelze obejít. Společnost B&K Kft. vyrábí a distribuuje systém nucených sprch. V nabídce můžete najít kompaktní jednotky nucené sprchy, fungující na předem namíchanou vodu nebo s termomíchadlem. V závislosti na místě a objednávce systému nucených sprch v případě požadavku dodáváme i vodovzdorný kabinový systém montovaný se vstupními dveřmi, dveře se otevírají na magnetický zámek, proto po vstupu je možné vystoupit jen po osprchování se. Ve směru ven si procházející může zvolit, zda se osprchuje nebo projde bez sprchy.

Zajištění hygienického vstupu osob v potravinářském průmyslu, v rostlinné výrobě, chovu zvířat a ve farmaceutickém průmyslu


 
Utoljára módosítva / Last modified: 2020.11.29
 
 
 
Sales: H-2200 Monor Mátyás kir. street 13. | Phone: 29-413-553 |
Fax: 29-413-535 | e-mail:bandk@bandk.hu | GPS: Lat 47°20'51" Long 19°26'39"
Production: H-2200 Monor Jókai street 9-11. | Phone: 29-613-540 | Fax: 29-613-558 |
e-mail:gyartas@bandk.hu | GPS: Lat 47°21'00" Long 19°26'05"
webdesign: