Automatikus mûködtetésû nyilvános WC, köztéri illemhely