Szanowni Państwo!

Na tej stronie pragniemy Państwu przedstawić część projektowanych i wykonanych przez nas produktów katalogowych jak i wyprodukowanych wg indywidualnych wymagań. Mamy nadzieję, że te krótkie informacje zachęcą Państwa do odwiedzania naszych stron w języku angielskim, gdzie znajdą Państwo bardziej obszerne i szczegółowe informacje. Jeżeli potrzebują Państwo dalsze wyjaśnienia, prosimy kontaktować się z nami, chętnie udzielamy ich. Mamy nadzieję, ze wkrótce bądziemy mogli powitać Państwa w gronie naszych partnerów.

Produkcja indywidualna z materiałów nierdzewnych i indywidualna produkcja maszyn zgodnie z Państwa potrzebami

Począwszy od nierdzewnego wózka kontenerowego dla szpitali, poprzez zlewy ekstremalnych wymiarów i koryta do mycia rąk, kończąc na kabinach telefonicznych o powierzchni szczotkowanej lub kontenerach do transportu odpadów radioaktywnych potrafimy prawie wszystko wykonać dla naszych partnerów, czego oni mogą potrzebować w zakresie przemysłu spożywczego, budowlanego, higieny publicznej, ochrony zdrowia, itd. Posiadamy halę produkcyjną o powierzchni 1400 m2 oraz magazyn o wielkości 1100 m2, które umożliwiają prowadzenie procesu produkcyjnego z użyciem odpowiednich materiałów nierdzewnych. Działalność produkcyjną oraz procesy mające wpływ na jej jakość prowadzimy w ramach systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001.

Jeżeli Państwo dostarczą do nas gotową dokumentację projektową, podejmiemy się wykonania w krótkim terminie produktu najlepiej spełniającego Państwa oczekiwania. W przypadku zaś nieposiadania gotowej dokumentacji, jedynie wyobrażenie, to nasi doświadczeni projektanci zaprojektują na bazie programu 3D (Pro Engineer) elementy, które mają być wyprodukowane, a następnie po uzgodnieniu przystąpimy do ich wykonania.

Dla nas jest ważne, żeby przy uwzględnieniu potrzeb Klientów wykonać w terminie, przy zapewnieniu największej dokładności takie urządzenia wysokiej jakości, które w codziennym użytku będą funkcjonować bezproblemowo.

https://bandk.hu/upon_demands_of_our_clients

Toaleta o automatycznym działaniu w formie pawilonu, publiczny szalet

Szalet publiczny, przystosowany także dla osób niepełnosprawnych jest dostarczany na miejsce użytkowania jako samodzielny, gotowy pawilon, którego projekt został opracowany we współpracy z Akademią Artystyczną im. Moholy-Nagy.

Te szalety można zainstalować wg dokumentacji naszej firmy i zaraz uruchomić po wykonaniu fundamentów i podłączeniu infrastruktury. Jeżeli Partner ma inne wyobrażenie dotyczące wyglądu, to same jednostki technologiczne są również do nabycia w formie modułów, tak że w przypadku odpowiedniej mocy produkcyjnej wspieramy produkcję indywidualnych szaletów - pawilonów, tej samej funkcjonalności, jak toalety naszej produkcji. Oprócz jednoosobowych toalet publicznych - pawilonów, naszą technologią wspieramy również realizację budowanych, jedno- lub wieloosobowych szaletów o różnym poziomie technologicznym, zabezpieczonych przed wandalizmem – np. szalety na parkingach przy autostradach, w parkach, miejscach imprez oraz więzieniach.

Toaleta o automatycznym działaniu w formie pawilonu, publiczny szalet

Wyposażenie publicznych szaletów wielopomieszczeniowych z przestrzenią serwisową, nienadzorowanych, odpornych na wandalizm

W odróżnieniu od toalet instalowanych na ogół w miejscach publicznych w formie pawilonów, przeznaczonych dla jednej osoby, z dostępem przez wrzucenie monety lub w razie potrzeby płatnością PayPass, szalety publiczne instalowane na parkingach przy autostradach, eksploatowanych przez operatora autostrady są czynne przez całą dobę i naogół bezpłatne z racji uiszczenia opłaty drogowej. W przypadku, gdy operator decyduje się na rozwiązanie odpłatne, to może znaleźć w naszej ofercie bramki obrotowe i jednostki sterujące otwieraniem bramek, które odporne są na dewastację i przy pomocy których problem płatnego dostępu można bezpiecznie rozwiązać. Przy projektowaniu budynków WC użytkowanych w takich i podobnych warunkach celowe jest zastosować rozwiązanie z przestrzenią serwisową, gdzie np. między stronami dla kobiet i męźczyzn znajduje się przestrzeń serwisowa, która służy do mocowania urządzeń i umieszczenia instalacji budowlanych. Takie rozwiązanie jest odporne na wandalizm, ponieważ z jednej strony urządzenia wyposażenia mocowane są od strony przestrzeni serwisowej, a z drugiej ułatwia uzupełnienie i składowanie środków toaletowych oraz szybkie wykonanie ewentualnych zadań serwisowych w taki sposób, który zapewnia prawie niezakłóconą eksploatację budynku WC.

Wyposażenie publicznych szaletów wielopomieszczeniowych z przestrzenią serwisową, nienadzorowanych, odpornych na wandalizm

Niezamarzający wodotrysk z wodą pitną – niezamarzające ujęcie wody dla parkingów, placów zabaw i publicznych

Nasza firma, jako producent i dostawca urządzeń sanitarnych i sterujących do szaletów instalowanych na parkingach autrostrad na Węgrzech, od początku produkuje i dostarcza na potrzeby tych toalet niezamarzające elektroniczne baterie przyciskowe z funkcją ABS.

W ramach prac rozwojowych firma postanowiła opracować, jako samodzielne urządzenie odporne na wandalizm, niezamarzający wodotrysk z wodą pitną, połączony z nierdzewną wanienką. Oprócz wanienki składa się on z elektronicznej baterii przyciskowej z funkcją ABS i kraty podtrzymującej pojemnik/wiadro, pod którym przestrzeń wanienki należy wypełnić żwirem 10-15 mm.

Niezamarzający wodotrysk z wodą pitną – niezamarzające ujęcie wody dla parkingów, placów zabaw i publicznych

Urządzenia trwałe i odporne na wandalizm dla stadionów i obiektów sportowych

Przy budowie obiektów sportowych - a wśród nich hal sportowych, stadionów, itd., które są miejscem wydarzeń sportowych, przyciągających masę widzów - ważnym aspektem powinno być instalowanie urządzeń odpornych na duże obciążenia (a nawet na dewastację). W naszej ofercie znajdą Państwo wyroby przeznaczone do normalnego użytku, oraz takie, które są ewentualnie odporne na dewastację, wykonane głównie z materiału nierdzewnego.

Nasze produkty prezentowane są w tematycznie zestawionym sytemie menu, wspierając tym naszych Partnerów poszukujących wyrobów do budynków stadionów, hal i boisk sportowych, do umywalni, toalet, natrysków i przebieralni w salach gimnastycznych i pływalniach, do ciągów komunikacyjnych i garaży w budynkach, do parkingów otwartych i krytych, do jednostek infrastruktury oraz WC dla osób niepełnosprawnych.

Urządzenia trwałe i odporne na wandalizm dla stadionów i obiektów sportowych

Urządzenia wodooszczędne i odporne na wandalizm do bloków sanitarnych w więzieniach, obozach dla uchodźców i obiektach sportowych

Jeżeli chodzi o zainstalowanie lub renowację bloków sanitarnych w więzieniach, aresztach lub innych zakładach karnych, to należy wziąć pod uwagę całkiem odmienne urządzenia zaopatrzenia w wodę, niż w przypadku tradycyjnych pryszniców lub umywalni. Ważnym aspektem jest zapewnienie odporności na dewastację i pewność funkcjonowania. Z uwagi na to, że użytkownicy w tych instytucjach nie są za bardzo zainteresowani w oszczędność wody, jest sprawą nadrzędną, aby operator mógł nadzorować zużycie wody w celach lub natryskach, bez naruszania podstawowych praw człowieka.

Nasze urządzenia: baterie czasowe do umywalek i natrysków, uruchamiane przyciskiem, baterie do umywalek i natrysków z elektronicznym nastawieniem czasu i funkcją ABS, uruchamiane przyciskiem, pisuary i spłuczki do WC uruchamiane przyciskiem, pisuary i spłuczki do WC z czujnikiem podczerwieni, umywalki i blaty nierdzewne, kombinowane, nierdzewne jednostki umywalka-WC, system ochrony wody w celi do wodooszczędnej eksploatacji.

Urządzenia wodooszczędne i odporne na wandalizm do bloków sanitarnych w więzieniach, obozach dla uchodźców i obiektach sportowych

Produkty dla instytucji opieki zdrowotnej, tzn. szpitali, przychodni i gabinetów lekarskich

Nasza firma produkuje i sprzedaje produkty między innymi dla instytucji opieki zdrowotnej, szpitali, przychodni i gabinetów lekarskich. Posiadamy szeroką gamę umywalek chirurgicznych i do sal operacyjnych, w różnych kształtach i wersjach wyposażenia. Oprócz umywalek dla lekarzy dostarczamy również umywalki do sal operacyjnych wyposażone w specjalnie w tym celu skonstruowaną armaturę, zaprogramowaną, dopasowaną do technologii dezinfekcji rąk, z czujnikiem podczerwieni i dozownikiem (za pomocą pompki perystaltycznej) środka dezinfekcyjnego.

Produkty dla instytucji opieki zdrowotnej, tzn. szpitali, przychodni i gabinetów lekarskich

Naścienne i stojące wodotryski z wodą pitną podłączone do sieci wodociągowej

Produkowane przez firmę B&K Kft. nierdzewne, podłączone do wodociągu wodotryski są zróżnicowane pod względem działania: mogą być wyposażone w baterię czasową z nastawieniem hydraulicznym lub normalną, uruchamianą przyciskiem, oraz baterię czasową z nastawieniem elektronicznym,z funkcją ABS, uruchamianą przyciskiem. Wodotryski pod względem budowy i rozwiązań mogą być naścienne lub stojące, z obudową syfonu lub bez niej, wioloosobowe wodotryski stojące wyposażone w poidła dla psów, oraz dla przedszkolaków z łatwo uruchamianym przyciskiem, niezależnie od ciśnienia wody w sieci.

Naścienne i stojące wodotryski z wodą pitną podłączone do sieci wodociągowej

Higieniczne systemy kontroli dostępu dla osób pracujących w przemyśle spożywczym, uprawie roślin, hodowli zwierząt i przemyśle farmaceutycznym

Pod higieną osobistą rozumiemy wszelkie warunki personalne i rzeczowe oraz środki, za pomocą których można zapobiec, aby zarazki lub zanieczyszczenia z rąk, obuwia lub ubrania pracowników przedostały się do chronionej strefy.

W celu sprostania wymaganiom higieny osobistej Firma B&K Kft. produkuje i udostępnia śluzy higieniczne o różnym poziomie i do różnych zadań, które zapewniają kontrolowany dostęp do chronionej strefy. Spośród nich - ze względu na ich kompleksowość – należy wyróżnić urządzenie do mycia i dezynfekcji podeszw obuwia, które można uzupełnić zespołem do mycia i dezynfekcji cholewek, oraz bramą kontrolującą wstęp wraz z wbudowanym urządzeniem do dezynfekcji rąk.

Warunkiem wstępu jest, aby obie ręce były zdezinfekowane. W przypadku, gdy zamawiający wymaga, system kontroli wstępu może zostać połączony z jednostką bezpieczeństwa, kontrolującą identyfikację za pomocą karty RFID, czyli zbliżeniowej. Stosowanie karty RFID zapewnia dostęp do strefy roboczej jedynie na podstawie imiennnej karty, po dezynfekcji rąk.

W przemyśle spożywczym, uprawie roślin, hodowli zwierząt i w przemyśle farmaceutycznym są takie miejsca i technologie, gdzie stosuje się śluzy między szatnią czystą i brudną, połączone z zespołem obowiązkowego natrysku. Firma B&K Kft. jest producentem i dystrybutorem szerokiej gamy takich zespołów, np. kompaktowych jednostek z wodą wstępnie zmieszaną lub z termozaworem mieszającym. W zależności od miejsca i zamówienia, w razie potrzeby, wraz z zespołem obowiązkowego natrysku dostarczamy system wodoszczelnych kabin wyposażony w wejściowe i wyjściowe drzwi. Drzwi zamykane są zamkiem magnetycznym, tak że po wejściu można wyjść dopiero po użyciu natrysku. Wychodząc pracownik może zadecydować, czy bierze natrysk, lub wychodzi bez niego.

Higieniczne systemy kontroli dostępu dla osób pracujących w przemyśle spożywczym, uprawie roślin, hodowli zwierząt i przemyśle farmaceutycznym

 
Utoljára módosítva / Last modified: 2020.11.24
 
 
 
Sales: H-2200 Monor Mátyás kir. street 13. | Phone: 29-413-553 |
Fax: 29-413-535 | e-mail:bandk@bandk.hu | GPS: Lat 47°20'51" Long 19°26'39"
Production: H-2200 Monor Jókai street 9-11. | Phone: 29-613-540 | Fax: 29-613-558 |
e-mail:gyartas@bandk.hu | GPS: Lat 47°21'00" Long 19°26'05"
webdesign: