Poštovani posetioci!

Na ovoj stranici želimo Vam prikazati deo naših proizvoda koje smo sami projektovali i proizvodili, iz serijske proizvodnje ili proizvodnje po posebnim zahtevima. Nadamo se da na osnovu kratkih informacija o našim proizvodima posetićete našu englesku stranicu gde možete dobiti opširnije i detaljnije informacije. Ukoliko se odlučite da su vam potrebne daljnje informacije kontaktirajte nas, stojimo Vam na raspolaganju i želeli bismo da Vas pozdravljamo među našim Partnerima.

Individualna proizvodnja mašina i predmeta od nerđajućeg čelika prema Vašim zahtevima

Od kolica kontejnera za bolnice, preko ekstra velikih sudopera i rednih umivaonika od nerđajućeg čelika, do telefonskih govornica sa brušenim i poliranim površinama, sve do kontejnera koji su pogodni za transport radioaktivnih otpadaka, možemo skoro sve proizvoditi za naše partnere šta im je potrebno u prehrambenoj, građevinskoj, zdravstvenoj industriji odnosno na područjima higijene javnih institucija …isto kao i na drugim područjima. Naša proizvodna hala od 1400 m2 i objekti za skladištenje od 1100 m2 nam omogućuje odgovarajuće proizvodne procese od nerđajućeg materijala. Naši proizvodni procesi su upravljani u okviru upravljačkog sistema standarda ISO9001.

Ako Vi imate pripremljene planove i nacrte, mi ćemo Vam u kratkom roku proizvoditi predmete i mašine koji odgovaraju Vašim zahtevima. Štoviše! Ukoliko ne raspolažete sa planovima i nacrtima za predmete i mašine, ali imate svoje zamisli i ideje za izgled i upotrebu, naše kolege za projektovanje sa višegodišnjim iskustvima i sa 3D (Pro Engineer) programom za projektovanje će Vam projektovati predmete i konstrukcije odgovarajućeg dizajna, a nakon usaglašavanja može da se počne i proizvodnja!
 
Za nas je važno da u toku proizvodnje naših proizvoda, uzimajući u obzir i zahteve naših partnera uz maksimalan preciznost i uz podržavanja rokova proizvodnje, proizvodimo proizvode takvog kvaliteta koji u toku svakodnevne upotrebe bez problema zadovoljavaju svoje namene.

Individualna proizvodnja mašina i predmeta od nerđajućeg čelika prema Vašim zahtevima
Automatski javni WC tipa uličnog nameštaja, javni toalet
Po prirodi ulični nameštaj, štose tiče forme oblikovan je zajedno sa Moholy – Veliki Univerzitet dizajna, samostalan, funkcioniše kao samostalan objekat koji se doprema na licu mesta upotrebljavanja kao javni toalet, koje mogu koristiti i osobe sa invaliditetom. Ovi toaleti mogu da se postavljaju nakon postavljanja temelja i tačaka povezivanja za infrastrukture, koji treba da se izgrade po našoj dokumentaciji, nakon postavljanja i povezivanja za infrastrukturu mogu odmah da se upotrebljavaju. Ukoliko u izgledu forme naši Partneri imaju drugačiju viziju dizajna, tehnološke jedinice i posebno je moguće kupiti, ovako, ukoliko to naši kapaciteti proizvodnje dozvoljavaju, javni toaleti tipa uličnog nameštaja će imati isti funkcionalnost i različito dizajnirani oblik. Pored javnih toaleta tipa uličnog nameštaja za jednu osobu u jednom vremenskom periodu podržavamo i tehnologiju izgradnje jedno osobnih i više osobnih toaleta koji su zaštićeni od vandalizma. Naprimer toaleti u parkinzima auto puteva, u parkovima, na prostorima za priredbe, u zatvorima…
Automatski javni WC tipa uličnog nameštaja, javni toalet
Opreme komunalnih, više prostornih, bez nadzornih toaleta sa servis prostorom
Za razliku od jedno osobnih javnih toaleta tipa uličnog nameštaja, koji rade na kovane novčiće ili sa mogućnosti PayPass plaćanja i koji se nameštaju na javnim trgovima, pored auto puteva u parkinzima se izgrađuju javni toaleti koji su uobičajeno besplatne, odnosno plaća se iz sredstava naplaćene putarine i koji su stalno otvoreni za korisnike. Ukoliko se održavalac puta se odluči da koristi javni toalet sa naplaćivanjem, onda iz našeg asortimana možemo Vam nuditi kapije sa okretnim konsolama i upravljačke jedinice za otvaranje vrata koji su zaštićeni od vandalizma, sa kojima može da se obezbeđuje bezbedno puštanje unutra nakon plaćanja.
Kod projektovanja objekata WC-a u ovakvim i sličnim okolnostima je korisno primenjivanje rešenja sa servis prostorom, gde na primer između ženskog i muškog dela je oblikovan jedan servis prostor u cilju fiksiranja uređaja i za smeštaj potrebne opreme. Ovakvo oblikovanje objekata je sa jedne strane štiti od vandalizma, pošto su predmeti fiksirani sa strane servisnog prostora, a sa druge strane dopuštaju lakše skladištenje i punjenje pribora za toalete, odnosno brzo izvršavanje servisnih zadataka, na taj način da ostali delovi toaleta i dalje funkcioniraju.

Opreme komunalnih, više prostornih, bez nadzornih toaleta sa servis prostorom
Zidne česme koje su zaštićeni od mraza – na parkiralištima, na dečjim igralištima, na javnim trgovima osiguravaju uzimanje vode bez zamrzavanja
Naša firma kao proizvođač i dobavljač sanitarne opreme toaleta na parkiralištima auto puteva, od početka proizvodi i snabdeva ove toalete sa elektronsko upravljanim ABS slavinama sa dugmetom za pritiskanja, koji su zaštićeni od zamrzavanja. Na osnovu naše odluke o razvoju, je dizajnirana zidna česma, kao poseban samostalan uređaj, koja je zaštićena od zamrzavanja i vandalizma, u čiju umivaonik od nerđajućeg čelika je integrisana elektronsko upravljana ABS slavina sa dugmetom za pritiskanja, ispod fiksirane rešetke za držanje posude/kante, prostor basena treba ispuniti sa šljunkom u visini od 10-15 mm-a.

Zidne česme koje su zaštićeni od mraza – na parkiralištima, na dečjim igralištima, na javnim trgovima osiguravaju uzimanje vode bez zamrzavanja
Trajne opreme za stadione i sportske objekte koji su zaštićeni od vandalizma
Kod oblikovanja sportskih objekta – unutar toga sportske hale koji prihvataju veliki broj ljudi i koji služe za atraktivne sportske priredbe, stadioni itd. – moraju da se uzimaju u obzir to da se moraju ugrađivati uređaju koji su otporni na velika opterećenja (čak i na uticaja vandalizama). U našoj ponudi su proizvodi koji se primenjuju za normalno korišćenje, i proizvodi koji su otporni i za eventualan vandalizam, ovi proizvodi pretežno su izrađeni od nerđajućeg materijala.
Naši proizvodi su prikazani u tematsko konfigurisanom sistemu menija, tako pomažemo partnerima da izaberu objekte koje žele opremati, toalete, umivaonice, svlačionice stadiona, sportskih hala, objekta stadiona, fiskulturnih sala, hodnika između objekata, garaže, otvorena i zatvorena parkirališta, tehničkih objekata kao i za one koji traže WC i proizvode koji su oblikovani za osobe sa invaliditetom.

Trajne opreme za stadione i sportske objekte koji su zaštićeni od vandalizma
Vodeni blokovi sa štednjom vode za zatvore, izbegličke kampove i sportske objekte, koji su zaštićeni od vandalizma
Ako je reč o izgradnji ili rekonstrukciji vodenog bloka zatvora, pritvora ili drugog objekta za izvršavanje kaznene mere, treba da se ugrađuju uređaji sa sasvim drugim karakteristikama, nego što je to uobičajeno kod tradicionalnih prostorija za tuširanje i umivanje. Važan aspekat je zaštita od vandalizma i sigurno funkcioniranje. Pošto su „gosti“ ovih ustanova nisu baš zainteresovani za štednju vode, iz toga sledi, da je primaran uslov je to da održavalac ovih ustanova korišćenje vode može da održava na razumnom nivou, tako da se ne oštećuje osnovna ljudska prava.
Naši uređaji: slavine za labavo i tuševe sa tajmerskim dugmetom za pritiskanja, elektronsko upravljane ABS tajmerske slavine sa dugmetom za pritiskanja za labavo i tuševe, pisoari i WC-ispirači, pisoari sa infracrvenim senzorima, labavo iz nerđajućeg materijala, stolovi za labavo, kombinovane jedinice labava i WC-a od nerđajućeg materijala, sistem štednje vode u zatvorskim ćelijama.

Vodeni blokovi sa štednjom vode za zatvore, izbegličke kampove i sportske objekte, koji su zaštićeni od vandalizma
Proizvodi za medicinske ustanove, kao što su bolnice, klinike, lekarske ordinacije
Naša firma između ostalog proizvodi i distribuira proizvode za bolnice, klinike, lekarske ordinacije. U širokom spektru i opremljenosti proizvodimo hirurške, i operacijske umivaonike, koji se pojavljuju i u načinu oblikovanja labava i u njihovoj opremljenosti. Za umivanje lekara pored labava su postavljene specijalne za ove ciljeve konstruisane programirani infracrveni senzori za ovu tehnologiju umivanja predviđene slavine, i sa infracrvenim senzorima snabdevane posude za doziranje sredstva za dezinfekciju, i ovako kompletno opremljene labava za umivanje lekara dostavljamo klijentima.

Proizvodi za medicinske ustanove, kao što su bolnice, klinike, lekarske ordinacije
Zidne i stojeće česme pitke vode koji su vezani na vodovod
Od strane B&K d.o.o. proizvedene česme od nerđajućeg materijala za pitku vodu po načinu funkcioniranja slavine mogu biti opremljeni sa hidrauličnim tajmerima ili bez tajmera sa dugmetom za pritiskanja, odnosno mogu biti opremljene sa elektronsko upravljanim ABS tajmerskim slavinama sa dugmetom za pritiskanja. Česme za pitku vodu po obliku i po izgradnji mogu biti: stojeće i montirane na zidove, sa obloženim sifonima i li sa sifona bez obloge, česme za pitku vodu za više osoba, i opremljene za posudom za pitku vodu za pse. Za predškolsku decu, nezavisno od pritiska vode, česme za pitku vodu sa laganim pritiskanjem dugme slavine.

Zidne i stojeće česme pitke vode koji su vezani na vodovod
Lična higijena, pre ulaza u pogone za proizvodnju hrane, kod uzgoja biljaka, kod stočarstva i u farmaceutskoj industriji
Pod ličnom higijenom podrazumevaju sve one okolnosti i radnje, pomoću kojih mogu da se sprečava dopiranja patogenih mikroorganizma ili nečistoća na radno mesto zaštićene teritorije sa ruke, cipele, čizme ili odeća radnika.
B&K d.o.o. na teritoriji podržavanja lične higijene proizvodi i distribuira higijenske brane različitih nivoa zaštite, koji obezbeđuju kontrolisan pristup na zaštićenu teritoriju. Sa obzirom na složenost istaknuti su uređaji za dezinfekciju đonova cipela i čizme, sa mogućnostima dogradnja uređaja za dezinfekciju sara čizme, odnosno kapija za dozvolu ulaska sa ugrađenim senzorima dezinfekcije ruke. Uslovi ulaska su da obe ruke su dezinficirani, ukoliko naručilac to zahteva ulazak može da bude povezan sa jedinicom kontrole ulaza pomoću RFID odnosno proximity identifikacijom sigurnosnih ulaznih i kontrolnih kartica. Upotreba RFID kartice omogućava da sa karticama za ličnu upotrebu je moguć pristup na zaštićenu teritoriju samo nakon dezinfekcije ruke.
U prehrambenoj industriji, kod stočarstva, kod uzgoja biljaka kao i kod farmaceutske industrije postoje takva mesta i tehnologije gde su izgrađeni sistemi takozvane crne-bele svlačionice, a između njih su ugrađeni prinudni tuševi, koji ne mogu da se obiđu. B&K d.o.o. proizvodi i distribuira ove prinudne tuševe. U izboru ovih proizvoda mogu da se nađu kompaktne jedinice prinudnih tuševa sa prethodnim mešanjem tople vode ili tuševi sa termo mikserima. Zavisno od lokacije i narudžbe po potrebi uz prinudne tuševe isporučujemo i sistem kabina tuševa sa ulaznim i izlaznim vratama, vrata kabina se otvaraju sa magnetnim bravama, ovako se postiže da nakon ulaska samo posle tuširanja moguć izlazak iz kabina. Prilikom izlaska iz zaštićenog područja može da se bira dali će osoba tuširati ili bez tuširanja će napustiti kabinu za tuširanje.
Lična higijena, pre ulaza u pogone za proizvodnju hrane, kod uzgoja biljaka, kod stočarstva i u farmaceutskoj industriji
 
Utoljára módosítva / Last modified: 2020.11.24
 
 
 
Sales: H-2200 Monor Mátyás kir. street 13. | Phone: 29-413-553 |
Fax: 29-413-535 | e-mail:bandk@bandk.hu | GPS: Lat 47°20'51" Long 19°26'39"
Production: H-2200 Monor Jókai street 9-11. | Phone: 29-613-540 | Fax: 29-613-558 |
e-mail:gyartas@bandk.hu | GPS: Lat 47°21'00" Long 19°26'05"
webdesign: